Sinds 11 mei zijn we weer gestart met rijlessen. I.v.m. COVID-19 is een uitgebreid protocol voor de rijschoolbranche opgesteld, ook voor examens.
Hieronder de belangrijkste veiligheidsmaatregelen tijdens de lessen;

A. Je mag lessen als zowel instructeur, leerling als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19.
Daarvoor zijn 2 controlevragen:

I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Worden beide vragen met ‘NEE’ beantwoord, dan kan de les starten.
B. In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Om contact met andere leerlingen te allen tijde te voorkomen wordt tussen twee lessen altijd een pauze van minimaal tien minuten ingepland, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur. Let op!! Dit vereist een aangepaste planning!!
C. Schud geen handen
D. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
Uiteraard blijven de algemene voorzorgsmaatregelen nog steeds van toepassing:
  • Was je handen regelmatig, vergeet niet om voor aanvang van de rijles je handen goed te wassen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt